Sacred Concert van Duke Ellington
        vrijdag 9 december 2016 om 20.00 uur in de Sint Jozefskerk

        info en reservatie
        het koor
        the Sacred Concert

U zijt Wellekome
        maandag 26 december om 19.00 uur in de WalburgekerkVrijdag 9 december 2016

 

Info en reservatie

het Gents Universitair Koor o.l.v. Joris Derder

de Bigband van het Koninklijk Conservatorium School of Arts o.l.v. Marc Godfroid 

soliste Karlijn Robberechts 

tapdans Alexandre Van Goethem

 

Duke Ellington Sacred Concert

 

vrijdag 9 december 2016 om 20 uur
Sint-Jozefskerk, Oudenaarde

 

Inkom: € 17,00               Leden Davidsfonds: € 12,00            – 26 j: € 10,00

Activiteitenkaarten en OK-pas zijn geldig

 

Gelieve uw kaarten te reserveren via secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of op 055 31 31 84 (Claire Puissant).

Ook wie gebruik wenst te maken van zijn activiteitenkaart moet reserveren.

 

Schrijf uw deelname in de onkosten over op: BE90 4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde.

Het Gents Universitair Koor

GUK

Het Gents Universitair Koor (GUK) werd in het academiejaar 2000-2001 opgericht door enkele studenten, die samen op verkenning gingen in de koormuziek. Eind 2001 vervoegde Joris Derder het GUK als dirigent en lag de weg naar groei open. Tot op heden telt het GUK een 80-tal leden.

In februari 2013 werd het GUK ondergebracht in de klasse van uitmuntendheid (met onderscheiding).

Het GUK gaat jaarlijks op buitenlandse concertreis. Het verzorgde concerten in Hongarije, Groot-Brittannië, Denemarken (waar het GUK de eer had de Belgische ambassadeur te mogen ontmoeten), Polen, Spanje, Italië (waar het GUK mocht concerteren in de San Marcobasiliek, Venetië) en Oostenrijk. In 2013 trok het GUK op concertreis naar New York. In 2015 nam het GUK deel aan het International Youth Music Festival in Bratislava en won daar zilver en goud in twee verschillende categorieën.

The Sacred Concert

Duke Ellington was een Amerikaans jazzpianist, orkestleider en componist en één van de belangrijkste musici uit de gehele jazzgeschiedenis.

Toen  Ellington reeds 66 jaar was,  kreeg hij van de dominee van de Grace Church in San Francisco de vraag  om muziek te schrijven voor de opening van deze kerk. Hij ging in op die vraag en zo ontstond het eerste “Sacred Concert”. Tussen 1966 en 1974 toerde hij met zijn band door Amerika en Europa met 3 versies van het Sacred Concert. Ellington maakte bij uitvoeringen gebruik van een plaatselijk (gospel)koor, een soliste, een verteller en natuurlijk zijn eigen band.

De cyclus van de Sacred Concerts werd in de loop der jaren voortdurend vernieuwd. Nieuwe versies van Sacred Concert verschenen op plaat in 1968 en 1973 (Sacred Concert 2 & 3). Voor ieder optreden bepaalde Ellington welke stukken uit Sacred Concert gespeeld zouden worden. Ook de volgorde waarin de stukken werden gespeeld stond niet vast en kon veranderen van concert tot concert (wat niet zo vreemd is voor een jazzmuzikant).  Er is daarom niet eenduidig te bepalen hoe Sacred Concert gespeeld moet worden. Zijn composities voor Sacred Concert zijn nooit gepubliceerd. Het kan dan ook niet verbazen dat dirigenten van koren en bigbands hun eigen arrangementen gingen maken om deze muziek uit te voeren.

 

Ellington sprak zelf over zijn compositie als “het meest belangrijke wat ik ooit heb geschreven” maar herhaalde daarbij ook nadrukkelijk dat hij heeft getracht geen liturgische ‘Mis’ te componeren. Blijkbaar was de componist in zijn werk op zoek naar een universele religiositeit die niet was gekoppeld aan een specifieke geloofsgemeenschap.

De schrijfwijze van de muziek voor het koor is min of meer traditioneel. De koorzettingen hebben weliswaar een jazzy toets, maar konden net zo goed in Europa geschreven zijn. De compositie, orkestratie, solo’s en het akkoordverloop zijn echter helemaal van een Amerikaanse jazzmusicus op de top van zijn kunnen. En alle lagen samen passen wonderwel bij elkaar. De Nieuwe Wereld Amerika en de Oude Wereld Europa zijn op deze wijze muzikaal verenigd.

Sacred Concerts is een historisch werk geworden dat in de jaren ’60 en ’70 jazz en religiositeit samenbracht.  Het werk toont een diepreligieus vertrouwen en heeft een universeel karakter.

In 1996 werd het werk gearrangeerd door John Hóybye en Peder Petersen voor orkest en koor. In deze versie zijn koor en orkest min of meer gelijk. Daar deze versie bestond uit materiaal van de 3 concerten, wordt zij eenvoudig het “Sacred Concert” genoemd.

U zijt Wellekome

Voor de achtste maal reeds zingen wij op tweede Kerstdag ‘U zijt wellekome’. Kom op maandag 26 december 2016 om 19 uur, samen met familie en vrienden, naar de Sint-Walburgakerk om er Kerstmis op een sfeervolle en originele manier te beleven. Tijdens ‘U zijt wellekome’ zing je zelf kerstliederen en beleef je het kerstverhaal op een unieke wijze

 Samen zingen staat centraal!

 Toch laten we af en toe en onze stemmen eventjes rusten en luisteren we naar een Vlaams kerstverhaal.

 zijt wellekome’ is een gratis evenement met een vrije bijdrage voor een Oudenaards ‘goed doel’. Meer info hierover krijgt u tijdens dit evenement.

 uzw             uzw

U ZIJT WELLEKOME

Kerstsamenzang

 
maandag 26 december om 19.00 uur

Sint-Walburgakerk, Oudenaarde