HUMAN MIGRATION

afgelast n.a.v. de coronamaatregelen

inhoud

praktische  info

geleid bezoek aan de tentoonstelling

Human  film van Yann Arthus-Bertrand

wedstrijd: versier een schoen met als thema MigratieDavidsfonds  Oudenaarde  en  GoodPlanet  Belgium  presenteren

 

logo hm

een tentoonstelling over migratie

7 tot 29 maart 2020

op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.30 uur

groepen op andere momenten na afspraak

Aarova 1

De Bruwaan 1 OudenaardeInhoud

Migratie: een brandend actueel thema, maar ook een fenomeen van alle tijden.

Waarom migreren mensen, vroeger en vandaag?

Hoe proberen ze hun bestemming te bereiken?

Hoe proberen ze daar een nieuw leven op te bouwen?

 

De tentoonstelling zoomt in en uit op verhalen van migranten wereldwijd. Dit uiterst menselijk onderwerp trekt onze aandacht, roept vragen op en schuift de kwestie ‘duurzaam samenleven’ onvermijdelijk naar voor.

 

De expo werd samengesteld door GoodPlanet Belgium, een organisatie die jong en oud inspireert om een duurzame samenleving te realiseren. Zij ijveren voor een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, vandaag en morgen. Een GoodPlanet.

 

De tentoonstelling ging in 2017 in première in het peristilium van de Senaat te Brussel. Wij zijn dan ook blij en fier om als eerste Vlaamse stad deze tentoonstelling te mogen verwelkomen.

 

De expo bestaat uit werken van drie diverse kunstenaars en kunstverzamelingen.

GDC 

 De tekeningen, schilderijen, illustraties en het stripverhaal Een koffer vol hoop van Gilbert Declercq laten zien waarom mensen vroeger en vandaag migreren: oorlog en geweld, armoede, sociale ongelijkheid…

Daarnaast brengt Gilbert in beeld hoe migranten hun land van bestemming proberen bereiken: te voet, te paard, met de trein en … in de toekomst misschien wel met een raket?

Meer ionfo over deze kunstenaar op   www.gilbertdeclercq.be


WHDe collectie van William Habraken toont migratiestromen doorheen de geschiedenis.  Aan de hand van overzichts-kaarten en foto's visualiseert hij onder andere de migratiestromen vanuit China en India, de Joodse en de Ottomaanse migratie en de migratie naar de Verenigde Staten van Amerika in de 19e eeuw, toen meer dan twee miljoen Europeanen migreerden. Deze reeks kwam tot stand met de steun van het museum ‘Shoes or no shoes’.

  


YAB

Yann Arthus-Bertrand, erevoorzitter van GoodPlanet Belgium, brengt de diversiteit van onze samenleving in beeld. Tegenover deze oneindige diversiteit staat het onweerlegbare feit dat we allemaal ‘mens’ zijn. Hij laat ons nadenken bij portretten van sterke vrouwen en hun verhaal. We tonen een fragment uit zijn film HUMAN.


Praktische info

 

Organisatie

 

Davidsfonds Oudenaarde

      i.s.m. de afdelingen Asper, Eine, Ename, Huise-Ouwegem-Zingem, Kluisbergen en Kruishoutem

Davidsfonds Gewest Vlaamse Ardennen

Aarova

GoodPlanet Belgium

Hervé Claeys, curator

 

Plaats en  data

 

Aarova 1 (De Bruwaan 1 Oudenaarde, ingang via parking) 

 

van zaterdag 7 tot zondag 29 maart 2020

 

         op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.30 uur

                  groepen op andere momenten na afspraak

                  vernissage op vrijdag 6 maart 2020 om 19.00 uur

 

Inkomprijs

Individueel: DF-leden €5, niet-leden €8 (kinderen tot 12 jaar gratis),  OK-pas: gratis

Groepen gegidst: DF-leden €10, niet-leden €15 (drankje inbegrepen)

Scholen: gratis

                               

Reservatie

 

Groepen met gids: Hervé Claeys (herveclaeys@hotmail.com)

Scholen: Chantal De Poorter (chantal.de.poorter@telenet.be  0472 98 11 49)

 

Extra’s

 

Het stripalbum Een koffer vol hoop van Gilbert De Clercq zal te koop zijn aan € 10

De film Human van Yann Arthus-Bertrand wordt vertoond op woensdag 18 maart 2020 om 20.00 uur. (Inkom €5).

 

Wedstrijd: versier een schoen met als thema migratie (er zijn talrijke mooie prijzen te winnen)


GELEID BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING

 dinsdag 10 maart 2020
we voorzien 3 rondleidingen: om 17.00, 18.15 of 19.30 uur

DF-leden: €10                niet-leden: €15              gratis met activiteitenkaart
Na de rondleiding bieden wij u graag een drankje aan.

 

Inschrijven via chantal.de.poorter@telenet.be   of 0472 98 11 49 

Vermeld voor welke rondleiding en met hoeveel personen je inschrijft. 

Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde met vermelding Human Migration + uur + aantal.

HumanFilm HM

een film van Yann Arthus-Bertrand

woensdag 18 maart 2020 om 20.00 uur

Aarova 1 (De Bruwaan 1 Oudenaarde)

 
Inkom: €5

wedstrijd schoen

In het kader van de tentoonstelling Human Migration wordt een artistieke wedstrijd georganiseerd met als thema ‘schoen’.

schoen

 

Het thema ‘schoen’ werd gekozen omdat de schoen het symbool van de hedendaagse migratie geworden is: op de vluchtroutes liggen er stapels schoenen van migranten die deze onderweg verloren of achtergelaten hebben.


Wat is de opdracht?

Vorm een oude schoen om tot een ‘kunstwerk’ waarbij migratie, het thema van de tentoonstelling, artistiek uitgebeeld wordt.


Wie kan deelnemen?

In principe kan iedereen die ouder is dan 10 jaar deelnemen.
Er zijn drie deelnemerscategorieën:
            derde graad lager onderwijs
            eerste en tweede graad secundair onderwijs
            deelnemers van geboortejaar 2003 of ouder.


Geïnteresseerd? lees onze folder