Davidsfonds Academie   donderdag 9, 16, 23 en 30 maart Walburgacentrum

    inhoud
    inschrijven 

Nacht van de Geschiedenis  dinsdag 21 maart 2017 

    inhoud
    spreker
    info                                 

logo

HET LAM GODS

De revelatie van de restauratie

 

In 1432 schilderden de gebroeders Van Eyck ‘De aanbidding van het Lam Gods’. In de ogen van de opdrachtgevers en de schilders had het schilderij een uitdrukkelijke bedoeling. Heel het ontwerp stond inPS het teken van een religieuze thematiek. Peter Schmidt ontrafelt in twee lezingen stap voor stap de boodschap van het werk aan de hand van totaalbeelden en prachtige details. 

Peter Schmidt doctoreerde in de theologie aan de K.U.Leuven, waar hij ook doceerde. Hij was hoofdbibliothecaris, geestelijk directeur en president van het Bisschoppelijk Seminarie in Gent en als kanunnik verbonden aan de Sint-Baafskathedraal. Hij is de auteur van ‘Het Lam Gods’. 

De grootste inhoud en zeggingskracht van het altaarstuk zijn uiteraard afhankelijk van de drager. Overschilderingen uit het verleden kunnen de afbeeldingen, betekenissen en esthetische ervaring sterkAVG beïnvloeden. Sinds 2012 werd het Lam Gods gerestaureerd en de resultaten zijn verbluffend. Anne van Grevenstein legt voor u, laag voor laag, de geschiedenis van het werk bloot en toont wat de restauratie reveleert. 

Anne van Grevenstein is restaurateur van schilderijen en beschilderde objecten. Ze is voormalig adviseur van de Katholieke Kerkfabriek Sint-Baafs en was daardoor nauw betrokken bij het restauratieproject.

 

PRAKTISCH

 
donderdag 9, 16, 23 en 30 maart in het Walburgacentrum, Zakske 2 te Oudenaarde

Prijs: € 64 of € 56 met Davidsfonds Cultuurkaart, koffie inbegrepen

Inschrijven via de website www.davidsfonds.be/academie of via het inschrijvingsformulier onderaan p 7, dat u opstuurt naar Davidsfonds Academie, Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven

Code van de cursus: OU17-062

Info: 055 31 40 66 (René Lemarcq) en op 046 31 06 70 (DF-Academie)

 


Nacht van de Geschiedenis

Oudenaardse musici,
componeren in Vlaanderen en Oudenaarde

affiche

De nalatenschap van een beeldend kunstenaar, een tapijtwever, zilversmid is zichtbaar, tastbaar en blijft daarom gemakkelijker bereikbaar. Een partituur, bewaard in een archief of bibliotheek daarentegen, blijft zonder uitvoerders dode materie. Geen sant in eigen land en onbekend maakt onbemind zijn twee Vlaamse spreekwoorden die op onze Vlaamse klassieke componisten van toepassing zijn.

Er zijn nochtans tientallen Oudenaardse componisten: Gaspard Van Weerbeke, Edmond Vander Straeten, Gentil Antheunis, Norbert Rosseau, Robert Herberigs... 

Helaas leven zij vooral verder in een papieren erfenis en werden ze door de jaren auditief weggewist.

Voor ons een reden om tijdens deze Nacht van de Geschiedenis onze zeer verdienstelijke Oudenaardse componisten nog eens aan bod te laten komen. Onder de titel Componeren in Vlaanderen brengt de heer Hendrik Willaert een ode aan dit stukje Vlaams en Oudenaards erfgoed. Een must voor elke Oudenaardse
muziekliefhebber.

 OUDENAARDSE MUSICI

door de heer Hendrik Willaert

dinsdag 21 maart 2017
volkszaal stadhuis om 20.00 uur

  

Leden Davidsfonds: € 5,00
Niet-leden: € 8,00
Activiteitenkaarten en OK-pas zijn geldig

Vooraf inschrijven is niet nodig.
Na de lezing wordt u een drankje aangeboden.
 

Hendrik Willaert werd in 1948 geboren in Roeselare en bleef, tot hij in 2010 in Oudenaarde kwam wonen, in West-Vlaanderen wonen. Hij studeerde Conservatorium Gent en werd aan de Universiteit Gent licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde, afdeling musicologie. Daarna ging hij aan de slag als leraar gitaar aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Izegem, leraar muziekgeschiedenis aan het lyceum van Izegem en Kortrijk, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijke Leergangen in Izegem. HW

Daarnaast was hij ook freelancemedewerker op de educatieve dienst van het Instrumentenmuseum Brussel. Voor BRT 3 (de voorganger Klara) maakte hij zo’n 200 radioprogramma’s over Belgische componisten. Zijn reeks ‘Autochtoon’ werd er bekroond met de Sabamprijs en een reeks uitzendingen over Peter Benoit werd in boekvorm uitgegeven onder de titel “Benoit, de levenswekker”.

Hendrik publiceerde talrijke artikels over klassieke muziek in allerlei culturele tijdschriften (o.a. in Ons Erfdeel, Vlaanderen, Muziek en Woord, Ten Mandere, …). Hij schreef teksten voor concertprogramma’s, LP-hoezen en cd-boekjes. Hij leverde biografische schetsen van ruim 200 componisten voor verschillende encyclopedieën (o.a. Winkler Prins Encyclopedie). Hij was jarenlang concertprogrammator en samensteller van het ledenblad van Jeugd en Muziek Izegem. Ontelbaar zijn de voordrachten over (Belgische) klassieke muziek die hij overal in Vlaanderen gaf.

In Oudenaarde is hij voorzitter van Marnixring Oudenaarde, bestuurslid van Vl@s , actief in  Sint-Vedastuskoor Nederename, foto- atelier VASA, lid van de Geschiedkundige Kring.

Daarnaast is hij lid van het Peter Benoitfonds en ondervoorzitter van de Herman Roelstraetestichting.

Kortom, hij is de geknipte man om ons met kennis van zaken over de Vlaamse en Oudenaardse toondichtkunst te vertellen.